Handel samochodami osobowymi- zmiany w podatku akcyzowym.

Wykazanie kwoty zapłaconej akcyzy.

Od 1 stycznia 2016 roku, na żądanie nabywcy, sprzedający wyroby akcyzowe (więc również samochody osobowe), będzie obowiązany do wykazania w fakturze (lub w oświadczeniu, załączanym do faktury), kwoty akcyzy, zawartej w cenie wyrobów akcyzowych.
To sprzedawca będzie decydował czy informację o kwocie akcyzy wykaże w fakturze czy na odrębnym oświadczeniu.
Jeśli zdecyduje się na Oświadczenie, to w jego treści powinien uwzględnić:
⦁ swoje dane, w tym nazwę oraz adres siedziby albo zamieszkania, a także numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny REGON,
⦁ kwotę akcyzy zawartej w cenie wyrobów akcyzowych wykazanych w fakturze,
⦁ datę i miejsce złożenia oświadczenia,
⦁ czytelny podpis składającego oświadczenie.

Prawo do zwrotu podatku akcyzowego.

Podmiot, który nabył prawo rozporządzania jak właściciel samochodem osobowym, nabywa prawo do zwrotu akcyzy jeśli samochód ten nie zostanie zarejestrowanym na terytorium kraju, a zostanie dokonana dostawa wewnątrzwspólnotowa albo eksport tego samochodu osobowego (albo jeżeli w jego imieniu ta dostawa albo eksport są realizowane).
Magdalena Milczarek.Od 2016 roku 1 tys zł. miesięcznie dla bezrobotnych rodziców

Od 2016 r. wszyscy rodzice, którzy nie mogą skorzystać z urlopów rodzicielskich, dostaną przez rok 1 tys. zł miesięcznie - przypomina szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Do tej pory z takich rocznych urlopów korzystali wyłącznie płacący składki ZUS.

Chodzi o świadczenie rodzicielskie - nazwane przez ludowców kosiniakowym od nazwiska jego pomysłodawcy - będą otrzymywać rodzice przez rok lub dłużej w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka - maksymalnie 71 tygodni. Wniosek o kosiniakowe będzie można składać od 2 stycznia 2016 r. w swojej gminie oraz przez internet.